Counter-Strike


Name Kills Rank
Jeff[zeRezo] 11 4.382%
Djakette[zeRezo] 4 1.117%
Haplo[zeRezo] 4 1.688%
Trash [zeRezo] 3 4.110%
eXistenZ[zeRezo] 2 1.220%
DocJ[zeRezo] 2 1.005%
Royale[zeRezo] 1 0.332%
Baloo[zeRezo] 1 0.719%


Name Kills Rank
Djakette[zeRezo] 36 10.056%
Royale[zeRezo] 27 8.970%
Connard[zeRezo] 14 15.385%
eXistenZ[zeRezo] 5 3.049%
Baloo[zeRezo] 5 3.597%
Haplo[zeRezo] 2 0.844%
DocJ[zeRezo] 1 0.503%
Jeff[zeRezo] 1 0.398%


Name Kills Rank
Royale[zeRezo] 7 2.326%
DocJ[zeRezo] 4 2.010%
Jeff[zeRezo] 4 1.594%
eXistenZ[zeRezo] 3 1.829%
Djakette[zeRezo] 1 0.279%
Haplo[zeRezo] 1 0.422%
Trash [zeRezo] 1 1.370%


Name Kills Rank
DocJ[zeRezo] 19 9.548%
Jeff[zeRezo] 17 6.773%
Trash [zeRezo] 10 13.699%
Djakette[zeRezo] 4 1.117%


Name Kills Rank
Jeff[zeRezo] 21 8.367%
Connard[zeRezo] 4 4.396%
DocJ[zeRezo] 2 1.005%
eXistenZ[zeRezo] 1 0.610%


Name Kills Rank
Jeff[zeRezo] 37 14.741%
Connard[zeRezo] 1 1.099%


Name Kills Rank
Djakette[zeRezo] 72 20.112%
DocJ[zeRezo] 64 32.161%
Haplo[zeRezo] 62 26.160%
Royale[zeRezo] 45 14.950%
Jeff[zeRezo] 19 7.570%
Connard[zeRezo] 19 20.879%
Baloo[zeRezo] 18 12.950%
eXistenZ[zeRezo] 17 10.366%
Trash [zeRezo] 8 10.959%


Name Kills Rank
Djakette[zeRezo] 53 14.804%
eXistenZ[zeRezo] 22 13.415%
Royale[zeRezo] 14 4.651%
Haplo[zeRezo] 13 5.485%
Connard[zeRezo] 12 13.187%
Trash [zeRezo] 11 15.068%
DocJ[zeRezo] 8 4.020%
Jeff[zeRezo] 6 2.390%
Baloo[zeRezo] 1 0.719%


Name Kills Rank
Baloo[zeRezo] 60 43.165%
Haplo[zeRezo] 59 24.895%
Royale[zeRezo] 41 13.621%
DocJ[zeRezo] 7 3.518%
Djakette[zeRezo] 6 1.676%
Jeff[zeRezo] 5 1.992%
eXistenZ[zeRezo] 2 1.220%
Trash [zeRezo] 2 2.740%
Connard[zeRezo] 1 1.099%


Name Kills Rank
eXistenZ[zeRezo] 39 23.780%
Djakette[zeRezo] 32 8.939%
Jeff[zeRezo] 32 12.749%
DocJ[zeRezo] 29 14.573%
Trash [zeRezo] 19 26.027%
Royale[zeRezo] 18 5.980%
Baloo[zeRezo] 9 6.475%
Haplo[zeRezo] 1 0.422%


Name Kills Rank
Trash [zeRezo] 4 5.479%
Connard[zeRezo] 3 3.297%


Name Kills Rank
Trash [zeRezo] 9 12.329%
eXistenZ[zeRezo] 5 3.049%
Connard[zeRezo] 1 1.099%


Name Kills Rank
Jeff[zeRezo] 1 0.398%


Name Kills Rank
Royale[zeRezo] 14 4.651%
DocJ[zeRezo] 10 5.025%
eXistenZ[zeRezo] 8 4.878%
Djakette[zeRezo] 8 2.235%
Connard[zeRezo] 4 4.396%
Baloo[zeRezo] 2 1.439%
Haplo[zeRezo] 1 0.422%
Trash [zeRezo] 1 1.370%


Name Kills Rank
Haplo[zeRezo] 2 0.844%
eXistenZ[zeRezo] 1 0.610%
Jeff[zeRezo] 1 0.398%


Name Kills Rank
Baloo[zeRezo] 2 1.439%
Trash [zeRezo] 1 1.370%
Connard[zeRezo] 1 1.099%


Name Kills Rank
Haplo[zeRezo] 13 5.485%
Royale[zeRezo] 1 0.332%


Name Kills Rank
Connard[zeRezo] 20 21.978%
DocJ[zeRezo] 16 8.040%
Haplo[zeRezo] 14 5.907%
Baloo[zeRezo] 10 7.194%
eXistenZ[zeRezo] 9 5.488%
Royale[zeRezo] 4 1.329%
Djakette[zeRezo] 3 0.838%
Jeff[zeRezo] 3 1.195%
Trash [zeRezo] 3 4.110%


Name Kills Rank
Djakette[zeRezo] 135 37.709%
Royale[zeRezo] 129 42.857%
Jeff[zeRezo] 89 35.458%
Haplo[zeRezo] 59 24.895%
eXistenZ[zeRezo] 49 29.878%
DocJ[zeRezo] 35 17.588%
Baloo[zeRezo] 30 21.583%
Connard[zeRezo] 11 12.088%
Trash [zeRezo] 1 1.370%


Name Kills Rank
Djakette[zeRezo] 3 0.838%
eXistenZ[zeRezo] 2 1.220%
DocJ[zeRezo] 1 0.503%
Baloo[zeRezo] 1 0.719%


Name Kills Rank


Name Kills Rank


Name Kills Rank


Name Kills Rank
Haplo[zeRezo] 6 2.532%
Jeff[zeRezo] 4 1.594%
Djakette[zeRezo] 2 0.559%
DocJ[zeRezo] 2 1.005%


Name Kills Rank


Name Kills Rank